Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải rắn sinh hoạt

Cập nhật Thứ tư - 03/02/2016 13:46 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải rắn sinh hoạt
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2013-02901
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ môi trường (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/02/2014
5. Ngày cấp 25/02/2014
6. Chủ sở hữu chính Trần Kim Qui
7. Tác giả Trần Lê Quan (VN), Trần Lê Quân (VN), Trần Kim Qui (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải rẳn sinh hoạt bằng việc ứng dụng công nghệ sinh học (BIO-SGP) để ủ.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right