Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh đa chức năng đặc chủng cho cây cao su giai đoạn kinh doanh

Cập nhật Thứ năm - 18/02/2016 16:37 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh đa chức năng đặc chủng cho cây cao su giai đoạn kinh doanh
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2012-03702
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ sinh học (Sáng chế)
4. Ngày công bố 27/05/2013
5. Ngày cấp 27/05/2013
6. Chủ sở hữu chính Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
7. Tác giả Lê Như Kiểu (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh đa chức năng đặc chủng cho cây cao su giai đoạn kinh doanh bao gồm các bước: (i) xử lý cơ chất làm chất mang gồm các công đoạn: chuẩn bị nguyên liệu hữu cơ gồm than bùn, phụ phẩm nông nghiệp và phân chuồng, loại bỏ các tạp chất có trong nguyên liệu hữu cơ; xử lý thô từng loại nguyên liệu hữu cơ bằng cách ngâm qua nước vôi trong với độ ẩm trong khoảng từ 40 đến 45%; trộn từng loại nguyên liệu hữu cơ đã qua xử lý thô với urê, sau đó rắc đều chế phẩm vi sinh vật; đánh đống từng loại nguyên liệu hữu cơ đã rắc chế phẩm vi sinh vật, che đậy kín và ủ để tạo thành từng loại chất mang, trộn các chất mang này thành hỗn hợp chất mang; (ii) chuẩn bị chế phẩm vi sinh vật chức năng gồm các công đoạn: chuẩn bị chủng giống gốc vi sinh vật chức năng gồm các chủng Streptomyces viridochromogenes (phân giải xenluloza), Azotobacter chroococcum ISSDS- 356 (cố định nitơ tự do), Bacillus amyloliquefaciens H102 (phân giải hợp chất photpho khó tan), Bacillus subtilis EDR4 (có hoạt tính kích thích sinh trưởng thực vật), Saccharomyce sp. CW4.4 (có hoạt tính sinh polysaccarit), Bacillus sp. (đối kháng vi sinh vật gây bệnh); khởi động giống; nhân giống; tiến hành lên men nhân sinh khối để tạo thành chế phẩm vi sinh vật chức năng; và (iii) phối trộn tạo phân bón gồm các công đoạn: trộn đều chế phẩm vi sinh vật với hỗn hợp nguyên liệu hữu cơ, đồng thời bổ sung dinh dưỡng khoáng gồm urê, supe lân, K2O, trung vi lượng và phân vi lượng Phấn tiên; sau đó đánh đống và tiến hành ủ để tạo thành phân hữu cơ vi sinh.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right