Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình sản xuất nước chạt

Cập nhật Thứ năm - 25/02/2016 09:58 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình sản xuất nước chạt
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2009-00252
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ môi trường (Sáng chế)
4. Ngày công bố 27/01/2011
5. Ngày cấp 27/01/2011
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Quang Hiểu (VN)
7. Tác giả Nguyễn Quang Hiểu (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề suất quy trình sản xuất nước chạt theo phương pháp bay hơi lập thể gồm có các công đoạn : i) chuẩn hoá bằng cách làm sạch nước biển đại dương (ii) tách magie hyđroxit khỏi nước biển bằng dung dịch kiềm (iii) cô đặc nước biển thành nước chạt cấp 1 và cấp 2 có sử dụng thiết bị hỗ trợ bao gồm: dàn bay hơi lập thể và van điện tử tự động (iv) tách CaSO4 khỏi nước chạt và cô đặc thành nước chạt cấp 3.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right