Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình sản xuất gạch men kháng khuẩn bằng phương pháp tráng phủ và gạch men được sản xuất theo quy trình này

Cập nhật Thứ sáu - 26/02/2016 09:22 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình sản xuất gạch men kháng khuẩn bằng phương pháp tráng phủ và gạch men được sản xuất theo quy trình này
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2009-01902
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/03/2011
5. Ngày cấp 25/03/2011
6. Chủ sở hữu chính Công ty TNHH gạch men Mỹ Đức
7. Tác giả ALBERT LOW SENG CHUA (SG)
8. Điểm nổi bật
Quy trình sản xuất gạch men kháng khuẩn bằng phương pháp tráng phủ và gạch men được sản xuất theo quy trình này. Quy trình sản xuất này bao gồm các bước: (a) tạo hỗn hợp in phủ chứa các hạt bạc nano, trong đó hỗn hợp in phủ này bao gồm muối nitơ rát bạc (AgNO3), nước cất, keo PVA, chất khử Hyđrazin Hyđrat, dầu in VIO 102, bột hữu cơ mịn, các thành phần này có một tỷ lệ nhất định theo khối lượng; (b) phủ hỗn hợp in phủ đã nêu lên bề mặt gạch sạch đã chuẩn bị sẵn bằng phương pháp in lưới; (c) nung gạch đã phủ hỗn hợp in phù đã nêu trong lò nung ở nhiệt độ và trong khoảng thời gian đủ để bột hữu cơ mịn đã nêu cháy hoàn toàn để thu được gạch men có bề mặt có tính kháng khuẩn.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right