Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình sản xuất canxi cacbonat dược dụng từ vỏ hầu

Cập nhật Thứ tư - 03/02/2016 08:42 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình sản xuất canxi cacbonat dược dụng từ vỏ hầu
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2010-00234
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/04/2013
5. Ngày cấp 25/04/2013
6. Chủ sở hữu chính Viện Nghiên cứu Hải sản
7. Tác giả Nguyễn Xuân Thi (VN), Nguyễn Văn Thông (VN), Phạm Thị Điềm (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình sản xuất canxi cacbonat dược dụng từ vỏ hầu bao gồm các công đoạn: chuẩn bị nguyên liệu nung: tạo Ca(OH)2 ;tạo CaCl2; tạo CaCO3, vẩy ly tâm, sấy, đóng gói bảo quản. Canxi cacbonat tạo ra đạt tiêu chuẩn dược dụng theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right