Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình sản xuất bột tắm từ than bùn

Cập nhật Thứ tư - 03/02/2016 17:28 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình sản xuất bột tắm từ than bùn
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2013-03920
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/06/2015
5. Ngày cấp 26/06/2015
6. Chủ sở hữu chính Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
7. Tác giả Lê Văn Tri (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế quy trình sản xuất bột tắm từ than bùn bao gồm bước trộn bột humat thu nhận được từ than bùn với muối khoáng và hương liệu sả theo tỷ lệ (% khối lượng) như sau: Bột humat: 50-70 Muối khoáng tự nhiên: 29,5-49,9 Hương liệu xả: 0,1-0,5
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right