Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình sản xuất bia có nồng độ cồn thấp

Cập nhật Thứ sáu - 26/02/2016 09:42 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình sản xuất bia có nồng độ cồn thấp
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2009-02191
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/01/2010
5. Ngày cấp 25/01/2010
6. Chủ sở hữu chính Hồ Tuấn Anh (VN)
7. Tác giả Hồ Tuấn Anh (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất bia có nồng độ cồn thấp bằng cách kết hợp bước xử lý nguyên liệu theo các chế độ nhiệt độ và thời gian thích hợp để tạo ra dịch đường chứa lượng đường lên men thấp và các thành phần hóa học cần thiết khác của dịch đường, và bước lên men bằng cách sử dụng lượng men ban đầu nằm trong khoảng từ 20 x 106 đến 35 x 106 tế bào/ml dịch đường trong khoảng thời gian từ 12 đến 24 giờ ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 8 đến 14oC, và các bước khác của quy trình sản xuất bia thông thường để tạo ra sản phẩm bia có nồng độ cồn thấp vời các chỉ số cảm quan tốt như bia thông thường.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right