Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình hoàn nguyên than hoạt tính tẩm xúc tác

Cập nhật Thứ năm - 25/02/2016 10:20 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình hoàn nguyên than hoạt tính tẩm xúc tác
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2009-00580
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 27/09/2010
5. Ngày cấp 27/09/2010
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Hữu Phú
7. Tác giả Trần Văn Hùng (VN), Nguyễn Hữu Phú (VN)
8. Điểm nổi bật
Quy trình công nghệ hoàn nguyên than hoạt tính tẩm xúc tác bao gồm các bước - a) pha hoạt động xúc tác là hỗn hợp oxit và các kim loại chuyển tiếp (bạc, đồng, sắt coban, mangan, crôm, vàng) được tẩm lên than; - b) xử lý nước thải bằng than hoạt tính hoạt tính; - c) hoàn nguyên than hoạt tính sau khi xử lý nước thải bằng không khí nóng.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right