Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình điều chế chế phẩm chống oxy hóa từ rễ thổ phục linh (Smilax Glabra Roxb.) và chế phẩm chống oxy hóa thu được từ quy trình này

Cập nhật Thứ bảy - 30/01/2016 10:27 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình điều chế chế phẩm chống oxy hóa từ rễ thổ phục linh (Smilax Glabra Roxb.) và chế phẩm chống oxy hóa thu được từ quy trình này
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-03769
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/02/2015
5. Ngày cấp 25/02/2015
6. Chủ sở hữu chính Viện Hóa sinh biển - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7. Tác giả Trịnh Thị Thanh Vân (VN), Nguyễn Hoài Nam (VN), Nguyễn Quốc Vượng (VN), Phạm Thị Hằng (VN), Phạm Văn Cường (VN), Châu Văn Minh (VN), Nguyễn Thị Huế (VN), Vũ Văn Chiến (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế chế phẩm chống oxy hóa bao gồm các bước: (i) chọn rễ thổ phục linh và nghiền nhỏ; (ii) chiết hoạt chất trong rễ thổ phục linh bằng dung môi phân cực, sau đó cất loại dung môi thu dịch cô lần một; (iii) chiết chọn lọc hoạt chất trong dịch cô lần một bằng dung môi etyl axetat hoặc butanol, sau đó cất loại dung môi thu được dịch cô lần hai; (iv) kết tủa hoạt chất trong dịch cô lần hai bằng dung môi hữu cơ kém phân cực; (v) rửa, sấy khô phần kết tủa và nghiền thu được chế phẩm chống oxy hóa chứa astilbin ở dạng bột.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right