Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quy trình biến tính vật liệu pyrolusit hấp phụ đồng thời các ion asen, flo và photphat trong môi trường nước thải

Cập nhật Thứ năm - 28/01/2016 14:54 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quy trình biến tính vật liệu pyrolusit hấp phụ đồng thời các ion asen, flo và photphat trong môi trường nước thải
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2015-00280
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ môi trường (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2016
6. Chủ sở hữu chính Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7. Tác giả Phùng Đức Hòa (VN), Vũ Văn Tú (VN), Nguyễn Thị Thanh Hải (VN), Nguyễn Thị Huệ (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình biến tính vật liệu pyrolusit có khả năng hấp phụ đồng thời các chất độc hại chứa asen, flo và photphat có hiệu quả và đạt tiêu chuẩn cho phép. Quy trình theo giải pháp hữu ích bao gồm việc xử lý cơ học quặng pyrolusit tự nhiên có hàm lượng MnO2 khoảng 62-65% đến khi đạt kích thước hạt khoảng 0,2-0,5 mm, axit hóa quặng này trong dung dịch HCl, kiềm hóa bằng dung dịch NaOH và H2O2 và biến tính vật liệu bằng cách pha với muối nhôm hoặc muối sắt.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right