Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Quạt máy

Cập nhật Thứ năm - 18/02/2016 16:44 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Quạt máy
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2012-03751
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/06/2014
5. Ngày cấp 25/06/2014
6. Chủ sở hữu chính Trần Thị Anh Đào
7. Tác giả Trần Hữu Tuấn (CH), Trần Thị Anh Đào (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến quạt máy hoặc quạt máy-máy lạnh để làm tăng độ mát của luồng gió được thổi ra từ quạt máy. Luồng nhiệt nóng của môtơ điện (3) truyền đến mặt nóng của các môđun Peltier (4). Khi các môđun Peltier (4) được cung cấp năng lượng điện, nhờ vào hiệu ứng Peltier, ở mặt lạnh của các môđun Peltier (4), nhiệt độ sẽ giảm xuống rất thấp và được tích tụ trong bộ trao đổi nhiệt (5), luồng nhiệt lạnh này sẽ được cánh quạt nhỏ (7) phát tán ra xung quanh và cánh quạt lớn (1) của quạt máy hút và thổi ra phía trước với luồng gió ở nhiệt dộ thấp hơn không khí của môi trường chung quanh.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right