Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp xử lý khí thải của lò sản xuất xi măng

Cập nhật Thứ bảy - 30/01/2016 08:46 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp xử lý khí thải của lò sản xuất xi măng
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-02144
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ môi trường (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2016
6. Chủ sở hữu chính Trần Tuấn Khương
7. Tác giả Trần Lương Sơn (KR), Trần Tuấn Khương (VN), Cao Đức Thái (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý khí thải lò sản xuất xi măng với mục đích loại bỏ tất cả các khí độc hại và khí gây hiệu ứng nhà kính và thu hồi được cacbon, khí thải ra khỏi lò được gia nhiệt tới nhiệt độ 350 tới 800°c, sau đó được gây sốc nhiệt âm để nhiệt độ giảm đột ngột xuống tới nhiệt độ chuẩn bằng cách phun sương hóa chất gồm các hạt dung dịch có chứa ion kiềm, kiềm thổ.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right