Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp và thiết bị tiêu hủy khói thải từ các động cơ dùng nhiên liệu gốc dầu lửa

Cập nhật Thứ bảy - 30/01/2016 08:45 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp và thiết bị tiêu hủy khói thải từ các động cơ dùng nhiên liệu gốc dầu lửa
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-02143
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ năng lượng mới (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2016
6. Chủ sở hữu chính Trần Tuấn Khương
7. Tác giả Trần Lương Sơn (KR), Trần Tuấn Khương (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị tiêu hủy khói thải từ các động cơ phương tiện giao thông và các thiết bị dùng nhiên liệu có gốc dầu lửa bằng cách nâng nhiệt độ khói thải tới 750-800 độ c trong một buồng đốt rồi xử lý sốc nhiệt bằng cách phun dung dịch có chứa các ion kiềm, kiềm thổ, đất hiếm và kim loại nặng. Thiết bị bao gồm buồng gia nhiệt, buồng sốc nhiệt âm, các vòi phun dung dịch, khu thu cặn, buồng chứa dung dịch trung hòa để thu hồi dung dịch tạo sốc nhiệt âm.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right