Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp và thiết bị đo từ trường dị thường

Cập nhật Thứ năm - 25/02/2016 10:39 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp và thiết bị đo từ trường dị thường
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2009-00746
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/10/2010
5. Ngày cấp 25/10/2010
6. Chủ sở hữu chính Công ty cổ phần nghiên cứu môi trường tia đất bảo vệ sức khoẻ
7. Tác giả Vũ Văn Bằng (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị đo từ trường dị thường, dựa trên sự phát hiện mới về đặc tính của mọi vật thể trong quá trình vận động, chuyển hoá sẽ sinh ra trường điện và trường từ, gọi là từ trường dị thường. Theo đó, việc sử dụng một thiết bị mang dòng điện (1) đặt trong từ trường dị thường sẽ làm phát sinh một ngẫu lực lên thiết bị mang dòng điện làm thiết bị này quay, kéo theo dynamo (2) quay và sản sinh ra dòng điện cảm ứng, qua mạch điện (hình 2), được phân tích và hiển thị lên màn hình analog (M1). Dựa vào bảng tra cứu giữa tần số, góc quay, cường độ cho từng vật thể phát sinh trường điện từ dị thường, người sử dụng sẽ nhận biết được đối tượng, vị trí, khoảng cách cũng như một số đặc tính khác của đối tượng trên màn hình hiển thị analog.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right