Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp truy cập máy để bàn ảo trong hệ thống điện toán đám mây bằng máy trạm mỏng tích hợp phần sụn rời

Cập nhật Thứ năm - 28/01/2016 17:24 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp truy cập máy để bàn ảo trong hệ thống điện toán đám mây bằng máy trạm mỏng tích hợp phần sụn rời
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2014-00204
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/11/2014
5. Ngày cấp 25/11/2014
6. Chủ sở hữu chính Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
7. Tác giả Nguyễn Hữu Đức (VN), Huỳnh Quyết Thắng (VN), Dương Nhật Tân (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập tới "Phương pháp truy cập máy để bàn ảo trong hệ thống điện toán đám mây bằng máy trạm mỏng tích hợp phần sụn rời". Phương pháp này cho phép sử dụng các máy trạm mỏng được cá nhân hóa thông qua các phần sụn rời đuợc lưu trữ dưới dạng thẻ nhớ, qua đó tương tác với các ứng dụng trên các máy để bàn ảo của một hệ thông điện toán đám mây. Các phần sụn rời chứa hệ điều hành, phần mềm kết nối máy để bàn ảo, và các thông tin cá nhân của người dùng cùng với thông tin các máy để bàn ảo do người dùng sở hữu. Các phần sụn này được phát hành cho người dùng khi họ đăng ký sử dụng máy trạm mỏng và có thể cập nhật hoặc nâng cấp trong quá trình sử dụng. Việc cá nhân hóa máy trạm mỏng truy nhập máy để bàn ảo bằng phần sụn rời cho phép tiết kiệm chi phí đầu tư cho các thiết bị đầu cuối, trong khi vẫn đảm bảo tính linh hoạt và lưu động của việc sử dụng máy để bàn ảo trên các hệ thống điện toán đám mây.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right