Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp thu hồi cacbon từ các loại khí chứa cacbon từ các nguồn khí thải và từ khí quyển, và phương pháp xử lý rác thải rắn hữu cơ

Cập nhật Thứ bảy - 30/01/2016 08:17 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp thu hồi cacbon từ các loại khí chứa cacbon từ các nguồn khí thải và từ khí quyển, và phương pháp xử lý rác thải rắn hữu cơ
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-01846
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ môi trường (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/12/2015
5. Ngày cấp 25/12/2015
6. Chủ sở hữu chính Trần Tuấn Khương (VN)
7. Tác giả Trần Tuấn Khương (VN)
8. Điểm nổi bật
Phương pháp thu hồi cacbon từ các loại khí chứa cacbon từ khí thải do đốt cháy các vật chất hữu cơ và từ khí quyển, và thu hồi các dioxin từ các nguồn chất thải, với cacbon được tách ra từ pha khí theo phương pháp này dưới dạng rắn, khác biệt ở chỗ, quá trình thu hồi được thực hiện qua 3 giai đoạn nhiệt, theo đó, giai đoạn nhiệt thứ 1 là lúc các chất hữu cơ được đốt cháy tới nhiệt độ 800 độ c, sau đó khí sinh ra được chuyển tới giai đoạn thứ 2, khi nhiệt độ được tăng lên tới 1.100 độ c, sau đó khí được chuyển tới giai đoạn nhiệt thứ 3, khi nhiệt độ tăng lên tới 1.800 độ c, tại các giai đoạn nhiệt đó, khí tạo ra được trải qua một sốc nhiệt âm bằng cách đưa chất xúc tác là hợp chất bao gồm các ion kim loại kiềm và kiềm thổ đất hiếm và các ion H và o để tạo ra một sốc nhiệt âm làm giảm nhiệt rất nhanh xuống tới nhiệt độ tiêu chuẩn, và như vậy, thu được cacbon và các dioxin ở dạng chất rắn. Phương pháp này cũng được sử dụng để xử lý rác thải rắn hữu cơ theo đúng quy trình như vậy.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right