Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp tạo và sử dụng khóa đa truy định loại vi sinh vật ở nhiều cấp phân loại bằng máy tính

Cập nhật Thứ sáu - 29/01/2016 11:20 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp tạo và sử dụng khóa đa truy định loại vi sinh vật ở nhiều cấp phân loại bằng máy tính
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-01536
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/09/2014
5. Ngày cấp 25/09/2014
6. Chủ sở hữu chính Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật
7. Tác giả Nguyễn Văn Sinh (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo và sử dụng các khoá đa truy định loại sinh vật ở nhiều cấp phân loại bằng máy tính, đồng thời minh hoạ kết quả định loại bằng việc hiển thị các bản ghi phù hợp từ một cơ sở dữ liệu được dùng chung cho tất cả các khóa để người dùng có thể kiểm định việc định loại. Theo sáng chế, cấp phân loại của khóa được chỉ định trong khóa và cấu trúc cơ sở dữ liệu bao gồm 6 trường là 6 cấp phân loại. Điều đó đảm bảo sự kết nối giữa kết quả định loại và cơ sở dữ liệu, nhờ đó có thể dùng một cơ sở dữ liệu minh họa kết quả định loại cho các khóa đa truy ở các cấp phân loại khác nhau.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right