Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp tăng độ an toàn tài khoản ATM bằng việc xác thực và bảo vệ đặc trưng gương mặt, giọng nói thông qua thiết bị di động.

Cập nhật Thứ năm - 28/01/2016 16:52 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp tăng độ an toàn tài khoản ATM bằng việc xác thực và bảo vệ đặc trưng gương mặt, giọng nói thông qua thiết bị di động.
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2014-00142
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ thông tin và truyền thông (Lựa chọn)
4. Ngày công bố 25/12/2015
5. Ngày cấp 25/12/2015
6. Chủ sở hữu chính Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
7. Tác giả Đặng Trần Khánh (VN), Trương Quang Hải (VN), Huỳnh Văn Quốc Phương (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích thuộc lĩnh vực khoa học máy tính, đề cập đến phương pháp tăng độ an toàn tài khoản ATM bằng việc xác thực và bảo vệ đặc trưng gương mặt, giọng nói thông qua thiết bị di động. Phương pháp này bao gồm các bước: rút trích véctơ đặc trưng sinh trắc từ mẫu người dùng, kết hợp với véctơ ngẫu nhiên và đưa vào mạng nơ-ron nhân tạo để huấn luyện; lượng tử hóa giá trị đầu ra của mạng nơ-ron để chuyển sang miền trị rời rạc; các giá trị sau khi lượng tử hóa sẽ được đưa vào khối chức năng đặc trưng bảo mật để tạo ra các thông tin trợ giúp có tác dụng hồi phục lại mẫu đăng ký trong quá trình xác thực.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right