Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp tách chiết hợp chất 1,3-beta-D-glucan từ nấm hầu thủ Hericium erinaceus được trồng ở Việt Nam và phương pháp bao curcumin bằng cách sử dụng hợp chất 1,3-beta-D-glucan này

Cập nhật Thứ ba - 16/02/2016 16:23 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp tách chiết hợp chất 1,3-beta-D-glucan từ nấm hầu thủ Hericium erinaceus được trồng ở Việt Nam và phương pháp bao curcumin bằng cách sử dụng hợp chất 1,3-beta-D-glucan này
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2012-00798
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ sinh học (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/02/2013
5. Ngày cấp 25/02/2013
6. Chủ sở hữu chính Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7. Tác giả Lê Mai Hương (VN), Nguyễn Xuân Phúc (VN), Trần Thị Hồng Hà (VN), Hà Phương Thư (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến phương pháp tách chiết hợp chất 1,3-b-D-glucan từ nấm hầu thủ Hencium erinaceus được trồng ở Việt Nam, trong đó sản phẩm polysacarit thô được tinh chế bằng cách sử dụng hỗn hợp enzym bao gồm glucanaza và a-amylaza ở dạng dịch thể 30% để cắt ngắn mạch và loại bớt các liên kết a-1,4 trong phân tử, để thu được sản phẩm polysacarit có cấu trúc chủ yếu là l,3-b-D-glucan có công thức (1). Sáng chế còn đề cập đến phương pháp vi bao curcumin bằng hợp chất 1,3-b-D-glucan được tách chiết bằng phương pháp nêu trên. Phức hợp curcumin -1,3-b-D-glucan (Cur - Glu) thu được theo sáng chế khi hoà tan trong nước thể hiện tính tan tốt và tạo thành dung dịch có màu vàng trong suốt, kích thước hạt 50nm. Với kích thước này, phức hợp Cur-Glu có thể chui qua các khoang hở của khối u, giúp cho việc tiêu diệt tế bào ung thư.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right