Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp sản xuất chất xúc tác cracking từ chất phế thải rắn chứa nó

Cập nhật Thứ ba - 02/02/2016 11:31 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp sản xuất chất xúc tác cracking từ chất phế thải rắn chứa nó
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0000995-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ môi trường (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 27/06/2011
5. Ngày cấp 27/06/2011
6. Chủ sở hữu chính Viện Hoá học công nghiệp Việt Nam (VN)
7. Tác giả Nguyễn Công Long (VN), Đỗ Mạnh Hùng (VN), Đỗ Thanh Hải (VN), Vũ Thị Thu Hà (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất chất xúc tác cracking từ chất phế thải rắn bao gồm các bước: - nghiền chất phế thải rắn chứa chất xúc tác FCC (chất xúc tác tầng sôi: fluid cracking catalyst) thải đã qua sử dụng thành bột có cỡ hạt nằm trong khoảng từ 0,1mm đến 1mm; - trộn lẫn bột đã nghiền mịn với nhôm oxit hoạt tính với lượng nhôm oxit hoạt tính nằm trong khoảng từ 2% đến 12% khối lượng bột phế thải rắn; - bổ sung chất kết dính, nước và khuấy trộn đều để tạo thành dạng bùn đặc quánh đồng đều, - tiến hành tạo viên xúc tác bằng cách sử dụng máy ép đùn tạo viên hình trụ; và - xử lý nhiệt để làm rắn viên xúc tác bằng cách làm khô sơ bộ viên xúc tác ở nhiệt độ trong phòng, sau đó tiến hành sấy ở nhiệt độ 1100C trong 5 giờ, và tiếp tục nung ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 5000C đến 5500C trong 5 giờ để thu được chất xúc tác dạng viên thành phẩm. Chất xúc tác cracking thu được theo phương pháp này có hoạt tính cao, phù hợp để cracking dầu thải và cặn dầu. Sản phẩm chính của quá trình cracking dầu thải, cặn dầu trên chất xúc tác này là các nhiên liệu xăng, DO và FO.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right