Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp sản xuất bột kẽm oxit bằng lò quay

Cập nhật Thứ năm - 18/02/2016 15:44 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp sản xuất bột kẽm oxit bằng lò quay
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2012-03206
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 26/05/2014
5. Ngày cấp 26/05/2014
6. Chủ sở hữu chính Công ty TNHH Một thành viên kim loại màu Thái Nguyên
7. Tác giả Nguyễn Quang Hiển (VN), Lại Thanh Trung (VN), Lê Đức Thành (VN), Đặng Trọng Định (VN), Nguyễn Văn Tuấn (VN), Nguyễn Văn Định (VN), Nguyễn Thị Thu Thủy (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bột kẽm oxit bằng lò quay bao gồm các bước: i) chuẩn bị nguyên liệu bằng cách trộn quặng kẽm, chất trợ dung và than để thu được hỗn hợp nguyên liệu; ii) luyện hỗn hợp nguyên liệu thu được ở bước i) trong lò quay ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 500 đến 12000C đồng thời thổi gió vào trong lò với áp suất là 19,2kPa và lưu lượng là 5600m3/giờ để tạo ra khí bụi; iii) oxy hóa khí bụi thu được sau khi luyện ở bước ii) trong buồng oxy hóa ở 8000C để tạo ra bột chứa kẽm oxít với lượng là 90% khối lượng bột; và iv) thu hồi bột chứa kẽm oxit với lượng là 90% khối lượng bột bằng thiết bị lọc bụi.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right