Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp phân luồng để kiểm soát truy cập mạng điện toán đám mây bằng giao diện mạng tách biệt

Cập nhật Thứ năm - 28/01/2016 17:07 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp phân luồng để kiểm soát truy cập mạng điện toán đám mây bằng giao diện mạng tách biệt
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2014-00173
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ thông tin và truyền thông (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/09/2014
5. Ngày cấp 25/09/2014
6. Chủ sở hữu chính Trường đại học bách khoa Hà Nội
7. Tác giả Nguyễn Hữu Đức (VN), Huỳnh Quyết Thắng (VN), Nguyễn Đức Tiến (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập tới phương pháp phân luồng để kiểm soát truy cập mạng điện toán đám mây bằng giao diện mạng tách biệt là phương pháp áp dụng cho các thiết bị tường lửa hiện tại, bằng cách qui định bắt buộc mỗi giao diện mạng chỉ cung cấp kết nối cho một nhóm người dùng duy nhất, từ đó thiết lập các luật truy cập có phân biệt theo nhóm người dùng, để nâng kiểm soát truy cập, nâng cao hiệu quả lọc dữ liệu, nâng cao độ an toàn cho tường lửa. Phương pháp phân luồng để kiểm soát truy cập mạng điện toán đám mây bằng giao diện mạng tách biệt chia người dùng thành 3 nhóm, nên cũng chia các giao diện mạng thành 3 loại giao diện mạng hướng ra tách biệt. Tường lửa sẽ được cấu hình với các luật khác nhau trên 3 giao diện mạng hướng ra nhằm đáp ứng loại truy nhập của 3 nhóm người dùng. Cụ thể là nhóm người dùng thông thường sẽ chỉ được truy cập vào các cổng dịch vụ người dùng thông qua giao diện mạng đầu cuối. Nhóm người dùng quản trị dịch vụ sẽ chỉ được phép truy cập vào các cổng dịch vụ quản trị trên máy ảo thông qua giao diện mạng quản trị. Nhóm người dùng quản trị hệ thềng sẽ chỉ được phép truy cập vào các cổng dịch vụ quản trị trên máy chủ vật lý thông qua giao diện mạng hệ thống. Mọi truy cập với các cổng dịch vụ không phù hợp với giao diện mạng đều bị từ chối để bảo đảm an toàn cho mạng điện toán đám mây.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right