Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp nuôi vi tảo bằng khí CO2 được thu hồi từ khí thải đốt than

Cập nhật Thứ năm - 28/01/2016 16:58 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp nuôi vi tảo bằng khí CO2 được thu hồi từ khí thải đốt than
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2014-00150
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ sinh học (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/08/2014
5. Ngày cấp 25/08/2014
6. Chủ sở hữu chính Viện Công nghệ Môi trường
7. Tác giả Đoàn Thị Oanh (VN), Hoàng Trung Kiên (VN), Trần Thị Minh Nguyệt (VN), Đặng Đình Kim (VN), Mai Trọng Chính (VN), Nguyễn Tiến Cư (VN), Nguyễn Hồng Chuyên (VN), Bùi Thị Kim Anh (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp nuôi vi tảo bằng khí CO2 được thu hồi từ khí thải đốt than bao gồm các bước: (i) thu khí thải đốt than vào buồng thu khí, (ii) dẫn khí thải đốt than vào buồng hấp phụ với các chất xúc tác hấp phụ, (iii) tiếp tục dẫn khí thải đốt than đã khử lưu huỳnh ở bước (ii) sang buồng oxy hóa, (iv) tiếp tục dẫn khí thải đốt than thu được ở bước (iii) sang buồng khử các hợp chất NOx để tiếp tục khử các hợp chất NOx chưa phản ứng, (v) rửa khí thu được ở bước (iv) bằng giàn phun sương bằng nước để tạo ra khí thải CO2 sạch phù hợp cho nuôi tảo và (vi) tích trữ khí CO2 sạch phù hợp cho nuôi tảo thu được ở bước (v) vào bình chứa chịu áp để làm nguồn CO2 sao cho độ pH của môi trường luôn nằm trong khoảng từ 8,5 đến 9,5. Trong đó khí thải đốt than được xử lý một cách triệt để trong một hệ thống hoàn thiện giúp loại bỏ hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn các chất độc đồng hành trong khí thải đốt than.  Bạn là khách thứ : 9738 Time to load : 1.85 s © Cục Sở hữu trí tuệ Dự án hợp tác Việt Nam - Nhật Bản "Ứng dụng thông tin sở hữu trí tuệ tại Việt Nam"
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right