Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp nối tóc bằng sợi thủy tinh

Cập nhật Thứ năm - 28/01/2016 17:00 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp nối tóc bằng sợi thủy tinh
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2014-00155
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ thông tin và truyền thông (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/12/2015
5. Ngày cấp 25/12/2015
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Văn Thảo (VN)
7. Tác giả Nguyễn Văn Thảo (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đền phương pháp nối tóc bằng sợi thủy tinh bao gồm các bước: làm ẩm phần tóc gốc cần nối; tạo mối nối; buộc mối nối bằng sợi thủy tinh; và cắt phần tóc nối thừa còn lại trên mối nối. Phương pháp nối tóc này không sử dụng kẹo dính và không gặp khó khăn khi cần thay đổi kiểu tóc.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right