Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp mã hóa với khóa công khai để bảo mật và xác thực thông tin

Cập nhật Thứ ba - 16/02/2016 17:15 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp mã hóa với khóa công khai để bảo mật và xác thực thông tin
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2012-01283
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ thông tin và truyền thông (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/11/2012
5. Ngày cấp 25/11/2012
6. Chủ sở hữu chính Lưu Hồng Dũng (VN)
7. Tác giả Lưu Hồng Dũng (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế này thuộc lĩnh vực an toàn thông tin, đề cập đến phương pháp bảo mật và xác thực thông tin một cách đồng thời, ứng dụng trong các hệ thống truyền dẫn và xử lý thông tin, và các lĩnh vực như : Chính phủ điện tử, Thương mại điện tử ... Sáng chế có tên : Phương pháp mã hoá với khoá công khai để bảo mật và xác thực thông tin. Điểm khác biệt cơ bản của phương pháp này so với các phương pháp cùng loại đã biết (như DSA; GOST R34.10-94;...) là ngoài khả năng xác thực về nguồn gốc cũng như tính toàn vẹn của thông tin như những hệ chữ ký số nó còn đồng thời có khả năng bảo mật thông tin như các hệ mật mã. Hơn nữa, kích thước của bản mã - chữ ký số được tạo ra và do đó là chi phí về thời gian thực hiện và tài nguyên hệ thống, theo phương pháp này được giảm xuống đáng kể so với việc sử dụng các hệ mật mã và chữ ký số độc lập để thực hiện đồng thời các yêu cầu bảo mật và xác thực thông tin.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right