Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp lựa chọn tham số cho bộ ghép xen kết hợp với giải mã Viterbi cho hệ thống thông tin thủy âm không dây

Cập nhật Thứ năm - 18/02/2016 15:26 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp lựa chọn tham số cho bộ ghép xen kết hợp với giải mã Viterbi cho hệ thống thông tin thủy âm không dây
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2012-03018
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ thông tin và truyền thông (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/04/2014
5. Ngày cấp 25/04/2014
6. Chủ sở hữu chính Trường đại học bách khoa Hà Nội
7. Tác giả Nguyễn Văn Đức (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập tới phương pháp thiết kế bộ ghép xen khối (block interleaver) và giải ghép xen khối (block deinterleaver) cho hệ thống truyền dữ liệu số trên kênh truyền thủy âm. Kích thước bộ ghép xen và giải ghép xen là giống nhau. Tuy nhiên dữ liệu được ghi vào bộ ghép xen là theo hàng và đọc ra theo cột. ở bộ giải ghép xen, dữ liệu lại ghi vào theo cột và đọc ra theo hàng. Bộ giải ghép xen có chiều rộng bộ được lựa chọn bằng độ dài ràng buộc của bộ giải điều chế Viterbi ở phía máy thu. Độ sâu của bộ giải ghép xen được lựa chọn sao cho tích số của độ sâu bộ ghép xen với độ rộng của một bít tín hiệu lớn hơn bề rộng độ ổn định của kênh thông tin thủy âm. ở phía phát, bộ ghép xen được kết hợp với phương pháp mã hóa cuộn. ở phía thu, bộ giải ghép xen được sử dụng kết hợp với bộ giải mã Viterbi. Với thiết kế này, khả năng sửa lỗi của bộ giải mã Viterbi được tăng lên đáng kể, do vậy chất lượng tín hiệu được nâng cao.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right