Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp kích thích cây dó để tạo trầm

Cập nhật Thứ ba - 23/02/2016 08:07 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp kích thích cây dó để tạo trầm
2. Số bằng,ký hiệu: 1-0012835-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ sinh học (Sáng chế)
4. Ngày công bố 26/12/2011
5. Ngày cấp 26/12/2011
6. Chủ sở hữu chính Trương Thanh Khoan (VN)
7. Tác giả Trương Thanh Khoan (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế xuất phương pháp tạo trầm từ cây dó bằng cách khoan các lỗ thành từng cụm hai lỗ trên thân cây dó để tác động đến quá trình dẫn nước và chất dinh dưỡng trong cây dó và bổ sung chế phẩm sinh học được tạo bởi các thành phần gồm cám ngô, mật ong, đường mật, dịch kiến, methyl jasmonat, axit gibberellic, tinh dầu dừa, nước vào các lỗ khoan đã nêu để thúc đẩy việc tạo trầm có chất lượng ổn định.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right