Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp khôi phục rừng ngập mặn

Cập nhật Thứ hai - 25/01/2016 14:53 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp khôi phục rừng ngập mặn
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0000212-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Lựa chọn)
4. Ngày công bố 22/07/1999
5. Ngày cấp 22/07/1999
6. Chủ sở hữu chính Trung tâm Tài nguyên và Môi trường (VN)
7. Tác giả Lê Diên Dực (VN)
8. Điểm nổi bật
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right