Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp điện hoá để xử lý nước uống cho gia súc, gia cầm

Cập nhật Thứ ba - 23/02/2016 08:40 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp điện hoá để xử lý nước uống cho gia súc, gia cầm
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2011-02808
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ môi trường (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/04/2014
5. Ngày cấp 25/04/2013
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Đình Cường (VN)
7. Tác giả Nguyễn Đình Cường (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất phương pháp điện hoá dể xử lý nước uống cho gia súc, gia cầm làm tăng hiệu quả chăn nuôi. Phương pháp điện hoá để xử lý nước uống cho gia súc gia cầm theo sáng chế bao gồm các bước: bước 1 : xử lý hóa lý thông thường nước nguồn để đạt các yêu cầu vệ sinh thú y của nước uống dùng cho gia súc gia cầm và độ đục NTUấ2; bước 2: làm mềm nước thu được ở bước 1 nếu nước có độ cứng toàn phần lớn hơn 120 mg/l tính theo CaCO3 bằng thiết bị làm mềm nước; và bước 3 : xử lý điện hóa: cho nước sau xử lý hóa lý thông thường và/hoặc làm mềm chảy qua buồng điện cực có hai điện cực bằng titan phủ platin, hai điện cực này được nối với nguồn điện một chiều và giữa hai điện cực có màng ngăn bằng gốm xốp, nước được lấy ra ở phía cực âm để cho gia súc, gia cầm uống trực tiếp hàng ngày.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right