Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp chế tạo lớp phản xạ khuếch tán bằng vật liệu BaSO4

Cập nhật Thứ bảy - 30/01/2016 09:01 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp chế tạo lớp phản xạ khuếch tán bằng vật liệu BaSO4
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-02318
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2016
6. Chủ sở hữu chính Cao Xuân Quân (VN)
7. Tác giả Cao Xuân Quân (VN)
8. Điểm nổi bật
Phương pháp chế tạo lớp phản xạ khuếch tán có độ phản xạ khuếch tán cao bằng vật liệu BaSO4 là công nghệ đơn giản, dễ thực hiện nhưng kết quả thu được cao. Bề mặt lớp phủ phản xạ khuếch tán đạt được độ phản xạ khuếch tán R~ (80 á 98)%, độ thăng giáng phản xạ DR ấ 1,5% trong dải phổ l = 380 nm á 780 nm Có thể tạo lớp phủ phản xạ khuếch tán từ vật liệu BaSO4 trên các bề mặt nhựa , kim loại, hợp kim, phi kim,...
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right