Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phương pháp bảo quản rau

Cập nhật Thứ bảy - 30/01/2016 08:44 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phương pháp bảo quản rau
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-02142
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2016
6. Chủ sở hữu chính Trần Tuấn Khương
7. Tác giả Cao Đức Thái (VN), Trần Lương Sơn (KR), Trần Tuấn Khương (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến phương pháp bảo quản rau bằng việc làm khô rau mà vẫn bảo đảm chất lượng, hương vị bằng cách ép rau để loại nước trong các mao mạch kết họp với việc cho luồng khí khô, độ ẩm tới bằng 0 đi qua liên tục, với nhiệt độ luồng khí này tới 40 độ C; cuối cùng tạo các cú sốc nhiệt dương trong khoảng thời gian ngắn.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right