Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phin cà phê

Cập nhật Thứ ba - 26/01/2016 10:21 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phin cà phê
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0000407-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/06/2004
5. Ngày cấp 25/06/2004
6. Chủ sở hữu chính Trần Thị Mỹ (VN)
7. Tác giả Trần Thị Mỹ (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề xuất phin cà phê có cấu tạo bao gồm thân, đế và tấm chặn cà phê được làm bằng vật liệu nhẹ như xốp cách nhiệt (styrofom), nhựa (plastic), giấy tráng sáp (wax paper), nắp phin bằng nhựa và có cà phê đựng sẵn được hút chân không tạo sự an toàn, tiện dụng, vệ sinh và đảm bảo chất lượng của cà phê.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right