Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Phễu bê tông gia cố nền đất yếu và phương pháp thi công hệ móng phễu sử dụng phễu bê tông này

Cập nhật Thứ bảy - 30/01/2016 08:57 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Phễu bê tông gia cố nền đất yếu và phương pháp thi công hệ móng phễu sử dụng phễu bê tông này
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-02271
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2016
6. Chủ sở hữu chính Đỗ Đức Thắng (VN)
7. Tác giả Đỗ Đức Thắng (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất phễu bê tông có dạng hình chậu tròn đều được đúc sẵn và lắp đặt trên nền đất cần gia có, sau đó tạo hình phần chân phễu để tạo thành khối bê tông hình phễu hoàn chỉnh, phễu bê tông gồm có vành phễu dạng hình trụ; thân phễu dạng hình nón cụt; và lỗ thông được tạo ra tại chính tâm của phễu bê tông. Sáng chế còn đề xuất phương pháp thi công hệ móng phễu bao gồm: đào hố và lu lốn nền móng đạt độ chặt theo yêu cầu kỹ thuật; đặt các phễu bê tồng vào vị trí thiết kể; khoan lỗ định vị phễu bê tông; đổ bê tông tạo hình chân phễu bê tông; rải đá dăm vào khoảng trống giữa các phễu bê tông; đặt lưới thép khóa mặt các phễu bê tông; và đổ bê tông khóa mặt phễu bê tông.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right