Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Mũ ô có quạt

Cập nhật Thứ năm - 18/02/2016 14:38 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Mũ ô có quạt
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2012-02654
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/03/2014
5. Ngày cấp 25/03/2014
6. Chủ sở hữu chính Phạm Anh Tuấn
7. Tác giả Ngô Gia Dũng (VN), Phạm Anh Tuấn (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến mũ ô có gắn quạt làm mát, phục vụ người sử dụng khi cần thiết. Mũ ô này bao gồm đau bằng nhựa để đội cố định trên đầu, hộp đựng pin để cung cấp năng lượng và phòng chống cháy nổ, hai quạt nhỏ để cấp gió, công tắc điều khiển để bật tắt quạt theo nhu cầu.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right