Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Máy trộn bê tông

Cập nhật Thứ sáu - 29/01/2016 09:46 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Máy trộn bê tông
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-00744
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/09/2015
5. Ngày cấp 25/09/2015
6. Chủ sở hữu chính Châu Văn Dưỡng
7. Tác giả Lương Sĩ Ngọc (VN), Châu Văn Dưỡng (VN), Huỳnh Văn Hiếu (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến máy dùng để trộn bê tông để làm tăng năng suất, giảm nhân công và di chuyền linh hoạt trên mọi địa hình, máy trộn bê tông theo sáng chế bao gồm động cơ điêzen (1) được đặt trước đầu xe, hệ thống dẫn động bằng trục các đăng (2) đến hộp số. Hộp số của bồn trộn (3) và hộp số của xe (4), bồn trộn bê tông (5), phiễu nhập liệu(6) và phiễu xuất liệu (7) được đặt đúng vị trí theo bồn trộn bê tông (5), tất cả được đặt trên thân xe (8), khác biệt ở chỗ, bồn trộn bê tông (5) có thể tích 1 m3 với khả năng xuất liệu tự động được đặt trên xe (8), nhờ vậy, máy trộn có thể nhập, xuất liệu nhanh và di chuyển được trên mọi địa hình.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right