Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Máy phân cỡ tôm điện tử

Cập nhật Thứ sáu - 29/01/2016 13:59 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Máy phân cỡ tôm điện tử
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2015-01973
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 26/10/2015
5. Ngày cấp 26/10/2015
6. Chủ sở hữu chính Công ty Cổ phần Công nghệ QCM
7. Tác giả Nguyễn Hữu Vinh (VN), Lê Thành Dũng (VN), Nguyễn Ngọc Hùng (VN), Nguyễn Thành Chương (VN), Trần Minh Quân (VN), Nguyễn Hữu Mượn (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập máy phân cỡ tôm điện tử dựa trên nguyên lý cân điện tử tĩnh, gồm cơ cấu cấp nguyên liệu với lá kẹp mở phôi (l) nhằm đóng mở theo chu kỳ hai gỉ ây để tôm được đưa vào khi lá kẹp đóng, và mở ra thì tôm rơi xuống bàn cân tĩnh(^), sau khi tôm được cân xong, xilanh đẩy tôm(3)sẽ đẩy tôm vào tám khe đã mở nhờ các cánh lật từ^h 5, 6, 7, 8, 9 đến lò^và các khe này được đóng hoặc mở nhờ ba xi lanh ỉượng nào thì khe nào được mở và các hệ thông mạch được hiêu giá trị này và mở khe tương ứng. Toàn bộ quy trình được lặp lại theo chu kỳ ĩk*vấ máy cứ chạy như vậy để phân câ tôm với công suất 21.600 con /giờ.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right