Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Máy hút hơi thối ở cầu xí bệt

Cập nhật Thứ hai - 25/01/2016 15:02 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Máy hút hơi thối ở cầu xí bệt
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2005-01743
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa (Sáng chế)
4. Ngày công bố 26/02/2006
5. Ngày cấp 26/02/2006
6. Chủ sở hữu chính Nguyễn Phúc Quỳnh Hòe (VN)
7. Tác giả Nguyễn Phúc Quỳnh Hòe (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến ý tưởng và thiết kế về việc gắn cho cầu xí bệt, một máy bơm H nhằm hút hết hơi thối của phân, trước khi hơi thối này toả ra khỏi bồm cầu, tác động gây khó chịu cho người sử dụng và làm ô nhiễm không khí khí trong phòng toa lét. Máy bơm hút hơi thối H công suất 1HP-220V, hút hơi thối từ phân ở cầu xí bệt thông qua hai đoạn ống nhựa cứng D1 và D2, đều có đường kính ặ20mm, đưa ra ngoài trời, hoặc đưa vào ống cái C-ống cái hút hơi thối của hầm tự hoại. Mút ngoài trời của ống D2 hoặc ống C phải ở một cao trình thích hợp, nghĩa là không được toả hơi thối vào nhà của đương sự hay nhà của láng giềng, và chấm dứt bằng một đoạn ống (cùng đường kính ) hình chữ U chúc ngược để nước mưa không chảy vào ống.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
Sáng chế đề cập đến ý tưởng và thiết kế về việc gắn cho cầu xí bệt, một máy bơm H nhằm hút hết hơi thối của phân, trước khi hơi thối này toả ra khỏi bồm cầu, tác động gây khó chịu cho người sử dụng và làm ô nhiễm không khí khí trong phòng toa lét.
Máy bơm hút hơi thối H công suất 1HP-220V, hút hơi thối từ phân ở cầu xí bệt thông qua hai đoạn ống nhựa cứng D1 và D2, đều có đường kính  ặ20mm, đưa ra ngoài trời, hoặc đưa vào ống cái C-ống cái hút hơi thối của hầm tự hoại.
Mút ngoài trời của ống D2 hoặc ống C phải ở một cao trình thích hợp, nghĩa là không được toả hơi thối vào nhà của đương sự hay nhà của láng giềng, và chấm dứt bằng một đoạn ống (cùng đường kính ) hình chữ U chúc ngược để nước mưa không chảy vào ống.
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right