Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Máy hút dự trữ áp lực âm

Cập nhật Thứ ba - 26/01/2016 16:07 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Máy hút dự trữ áp lực âm
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0000688-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ chế tạo máy - tự động hóa (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 03/03/2008
5. Ngày cấp 03/03/2008
6. Chủ sở hữu chính Phan Xuân Khôi (VN)
7. Tác giả Phan Xuân Khôi (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất máy hút dự trữ áp lực âm có hai khối: khối máy và khối ngoài; khối ngoài gồm: đầu hút (1) được nối với ống dẫn (2) đến bình chứa (3) có phao an toàn (4), bình chứa (3) nối thông với bình an toàn (5); khối máy được nối với khối ngoài từ bình an toàn (5) đến áp kế áp lực âm hút (6) có gắn núm chỉnh áp kế (7) qua phin lọc (8) nối bình dự trữ áp lực âm (11) có gắn rơle áp lực âm (13) và đồng hồ áp lực âm dự trữ (12), bình dự trữ (11) được nối thông với buồng hút (9) và động cơ (10). Máy hút dự trữ áp lực âm có ưu điểm là áp lực âm luôn ổn định trong quá trình hút, có thể sử dụng hút lúc mất điện một thời gian nhất định và tránh tình trạng chất hút tràn vào máy.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right