Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Máy bơm hướng trục đặt nghiêng

Cập nhật Thứ sáu - 29/01/2016 10:31 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Máy bơm hướng trục đặt nghiêng
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-01245
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/11/2014
5. Ngày cấp 25/11/2014
6. Chủ sở hữu chính Viện bơm và thiết bị thủy lợi
7. Tác giả Phạm Văn Thu (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến máy bơm hướng trục đặt nghiêng có kết cấu thân bơm dài được cố định trên giá bơm tạo thành hệ khung cứng vững có thể đặt trên mái, nghiêng từ 35 độ đến 45 độ, nhờ đó máy bơm có tính cơ động cao. Trạm bơm sử dụng bơm này được thi công theo kiểu lắp ghép, do đó trạm bơm có kết cấu đơn giản và chi phí thấp.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right