Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Máy bẫy chuột liên hoàn

Cập nhật Thứ năm - 12/05/2016 11:25 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Máy bẫy chuột liên hoàn
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2016-00208
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ sinh học (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/03/2016
5. Ngày cấp 25/03/2016
6. Chủ sở hữu chính Lê Đức Hiền
7. Tác giả Lê Đức Hưng (VN), Lê Đức Hiệp (VN), Lê Đức Hòa (VN), Lê Đức Hiền (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất máy bẫy chuột liên hoàn có khả năng bẫy chuột tự động, có các bộ phận thu hút chuột vào bẫy và bẫy được nhiều con một lần, bao gồm lồng bẫy (1), lồng nhốt (2), lồng chứa (3), bộ điều khiển (5) và hộp rải mồi (4); trong đó lồng bẫy (1), lồng nhốt (2), lồng chứa (3) đều có dạng hình hộp chữ nhật được lắp ráp liên thông với nhau sao cho chuột có thể di chuyển từ lồng bẫy (1) qua lồng nhốt (2) và cuối cùng là vào lồng chứa (3) thông qua các cánh cửa chính thứ nhất (1.3) và các cánh cửa bản lề một chiều thứ hai, thứ ba và thứ tư (1.4, 2.2, 3.1), trong đó chuột chỉ có thể chui vào mà không chui ra được; đầu dò cảm biến thứ nhất (1.5) và đầu dò cảm biến thứ hai (2.1); bộ điều khiển (5); hộp rải mồi (4), bộ điều khiển (5) nhận tín hiệu từ các đầu dò cảm biến thứ nhất (1.5) và đầu dò cảm biến thứ hai (2.1) để điều khiển việc đóng mở cửa chính thứ nhất (1.3). Bộ điều khiển (5) có ba chức năng: điều khiển việc đóng cửa khi chuột đã ở trong khoang nhốt tạm thời, gián tiếp điều khiển hộp rải mồi để thả thức ăn vào trong lồng bẫy và điều khiển phát ra âm thanh tiếng chuột gọi mồi để nhử chuột vào lồng bẫy.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
Sáng chế đề xuất máy bẫy chuột liên hoàn có khả năng bẫy chuột tự động, có các bộ phận thu hút chuột vào bẫy và bẫy được nhiều con một lần, bao gồm lồng bẫy (1), lồng nhốt (2), lồng chứa (3), bộ điều khiển (5) và hộp rải mồi (4); trong đó lồng bẫy (1), lồng nhốt (2), lồng chứa (3) đều có dạng hình hộp chữ nhật được lắp ráp liên thông với nhau sao cho chuột có thể di chuyển từ lồng bẫy (1) qua lồng nhốt (2) và cuối cùng là vào lồng chứa (3) thông qua các cánh cửa chính thứ nhất (1.3) và các cánh cửa bản lề một chiều thứ hai, thứ ba và thứ tư (1.4, 2.2, 3.1), trong đó chuột chỉ có thể chui vào mà không chui ra được; đầu dò cảm biến thứ nhất (1.5) và đầu dò cảm biến thứ hai (2.1); bộ điều khiển (5); hộp rải mồi (4), bộ điều khiển (5) nhận tín hiệu từ các đầu dò cảm biến thứ nhất (1.5) và đầu dòcảm biến thứ hai (2.1) để điều khiển việc đóng mở cửa chính thứ nhất (1.3). Bộ điều khiển (5) có ba chức năng: điều khiển việc đóng cửa khi chuột đã ở trong khoang nhốt tạm thời, gián tiếp điều khiển hộp rải mồi để thả thức ăn vào trong lồng bẫy và điều khiển phát ra âm thanh tiếng chuột gọi mồi để nhử chuột vào lồng bẫy.
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right