Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Màng không tan trong nước có thể dùng trong miệng, thuốc đánh răng, phương pháp làm sạch răng và phương pháp sản xuất màng này

Cập nhật Thứ ba - 05/01/2016 10:16 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Màng không tan trong nước có thể dùng trong miệng, thuốc đánh răng, phương pháp làm sạch răng và phương pháp sản xuất màng này
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2015-02497
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ sinh học (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/11/2015
5. Ngày cấp 25/11/2015
6. Chủ sở hữu chính JOGUN Suzanne (US), PATEL Neeta Atul (US), SZEWCZYK Gregory (US)
7. Tác giả JOGUN Suzanne (US), PATEL Neeta Atul (US), SZEWCZYK Gregory (US)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến màng không tan trong nước hữu ích có thể dùng trong miệng, trong đó màng này là ổn định trong chế phẩm, ví dụ, chế phẩm thuốc đánh răng nhưng sẽ bị mài mòn khi đánh răng để giải phóng chất tạo màu hoặc các hoạt chất chăm sóc răng miệng. Màng không tan trong nước theo sáng chế, không bị hòa tan dưới điều kiện trong chế phẩm nhưng phân rã khi chải răng, bao gồm chất nền polyme, chất dẻo hóa (ví dụ propylene glycol), chất dễ giải phóng (ví dụ thuốc màu hoặc chất tạo màu) được kết hợp vào trong chế phẩm này; và (tùy ý) chất hoạt động bề mặt không ion (ví dụ polysorbat), trong đó chất nền polyme chứa ít nhất 50%, ví dụ ít nhất 75% rượu polyvinylic, và 50% hoặc ít hơn, ví dụ 25% hoặc ít hơn, xenluloza ete tan trong nước, ví dụ hyđroxypropyl metyl xenluloza. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất màng nêu trên và thuốc đánh răng chứa nó.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
Sáng chế đề cập đến màng không tan trong nước hữu ích có thể dùng trong miệng, trong đó màng này là ổn định trong chế phẩm, ví dụ, chế phẩm thuốc đánh răng nhưng sẽ bị mài mòn khi đánh răng để giải phóng chất tạo màu hoặc các hoạt chất chăm sóc răng miệng. Màng không tan trong nước theo sáng chế, không bị hòa tan dưới điều kiện trong chế phẩm nhưng phân rã khi chải răng, bao gồm chất nền polyme, chất dẻo hóa (ví dụ propylene glycol), chất dễ giải phóng (ví dụ thuốc màu hoặc chất tạo màu) được kết hợp vào trong chế phẩm này; và (tùy ý) chất hoạt động bề mặt không ion (ví dụ polysorbat), trong đó chất nền polyme chứa ít nhất 50%, ví dụ ít nhất 75% rượu polyvinylic, và 50% hoặc ít hơn, ví dụ 25% hoặc ít hơn, xenluloza ete tan trong nước, ví dụ hyđroxypropyl metyl xenluloza. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất màng nêu trên và thuốc đánh răng chứa nó.
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right