Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Lò đốt chất thải tận thu nhiệt dùng để gia nhiệt cho hệ thống lò quay nung clinke xi măng

Cập nhật Thứ hai - 01/02/2016 13:51 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Lò đốt chất thải tận thu nhiệt dùng để gia nhiệt cho hệ thống lò quay nung clinke xi măng
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2013-00602
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ môi trường (Sáng chế)
4. Ngày công bố 27/01/2014
5. Ngày cấp 27/01/2014
6. Chủ sở hữu chính Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Thành Công III
7. Tác giả Lê Văn Định (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến lò đốt chất thải tận thu nhiệt dùng để gia nhiệt cho hệ thống lò quay nung clinke xi măng bao gồm bầu lò (1) để đốt chất thải, ống khí nóng ra (4) nối bầu lò (1) với ống dẫn khí nóng (16) vào hệ thống lò quay nung và téc chứa chất thải lỏng (7) lắp trên sàn thao tác (8) để cấp chất thải lỏng dạng cháy được vào phần dưới của ống khí nóng ra (4), trong đó : bầu lò (1) có hai bếp đốt, để khi nạp luân phiên chất đốt là chất thải sẽ không ảnh hưởng lớn tới chế độ nhiệt của hệ thống lò nung clinke hai cửa thao tác (2) ở phía trước bầu 1ò (1) để cấp chất thải cháy được vào từng bếp trong bầu lò; van điều áp (3) được lắp vào ống khí nóng ra (4) để điều chỉnh áp suất trong lò luôn ở chế độ áp suất âm; ống dẫn chất thải lỏng (5) nối téc chứa chất thải lỏng (7) với đoạn dưới của ống khí nóng ra (4) ở vị trí bên dưới van điều áp (3) để dẫn chất thải lỏng bổ sung cho quá trình đốt vào bầu đốt, van điều tiết chất thải lỏng (6) được lắp vào ống dẫn chất thải lỏng vào bầu đốt (5) để điều tiết lượng chất thải lỏng chảy vào ống khí nóng ra (4) ; quạt gió (10) được bố trí ở phần dưới của bầu lò (1) để cung cấp không khí cho bầu lò , ở đầu ra của của quạt gió (10) có lắp van lấy khí trời (9b) để lấy không khí cho bầu đốt (1) khi đốt các chất dễ bắt cháy mà không cần sử dụng quạt.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right