Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Kim thu lôi chống sét

Cập nhật Thứ ba - 02/02/2016 16:37 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Kim thu lôi chống sét
2. Số bằng,ký hiệu: 2-2010-00054
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ năng lượng mới (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/10/2011
5. Ngày cấp 25/10/2011
6. Chủ sở hữu chính Công ty TNHH Đại Dương
7. Tác giả Hsieh, Yung - Pin (TW)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến kim thu lôi chống sét để làm giảm lượng điện tích của tia sét truyền xuống mặt đất gây nguy hiểm cho con người và gây ảnh hưởng đến các công trình xây dựng xung quanh, kim thu lôi chống sét theo sáng chế gồm kim thu lôi (1) được hàn liền với thân kim thu lôi (2) gắn với đế sứ cách điện (3) và đầu nối dây tiếp đất (4) bằng các rãnh ren.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right