Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Khuôn in litô làm bằng vật liệu dạng lớp

Cập nhật Thứ sáu - 29/01/2016 16:13 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Khuôn in litô làm bằng vật liệu dạng lớp
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2015-03098
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2016
6. Chủ sở hữu chính MYLAN GROUP
7. Tác giả DANG, Thuong, T (VN), PHAN, Khai, N (VN), NGUYEN, My, T. (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất khuôn in litô dạng lớp chứa lớp bám dính mà có thể tiếp xúc và không hòa tan trong (A) mực ưa dầu và dung dịch nước phun có tính kiềm hoặc tính axit được dùng trong khi in bằng khuôn in, và (B) các thuốc hiện ảnh trong nước có tính kiềm hoặc tính axit được dùng trong khi hiện ảnh của khuôn in. Lớp bám dính này cũng (I) hòa tan trong chất lỏng xử lý trong nước có tính kiềm, khi các thuốc hiện ảnh và dung dịch nước phun có tính axit, (II) hòa tan trong dung dịch nước xử lý có tính axit, khi các thuốc hiện ảnh và dung dịch nước phun có tính kiềm, (III) có thể nóng chảy, hoặc (IV) lớp bám dính mềm khô có độ cứng 60 Shore-A hoặc thấp hơn. Do đó, lớp bám dính này cho phép phân lớp khuôn in.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right