Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Khung võng xếp

Cập nhật Thứ bảy - 20/02/2016 10:35 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Khung võng xếp
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2011-01497
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/09/2011
5. Ngày cấp 25/09/2011
6. Chủ sở hữu chính Công ty TNHH sản xuất thương mại Đào Trung Hưng
7. Tác giả Đào Triệu Trung (VN), Đào Triệu Kỳ (VN), Đào Triệu Nguyên (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất khung vâng xếp có khung đáy (10) gồm hai thanh dọc (11); hai thanh ngang (12) có tiết diện hình chữ U, vuông góc và cố định với hai thanh dọc (11); bốn ống đỡ (13) được cố định vào thanh ngang (12) và tạo thành một góc cố định với thanh dọc (11); bốn chân đỡ nằm ngang (20) được lồng vào các thanh ngang (12) và xoay được về phía thanh dọc (11); cặp trụ đỡ hình chữ U (30) được bố trí để gá lắp có thể tháo ra vào các ống đỡ (13); bốn bộ phận giằng (40) gồm một đầu được lắp xoay vào một đầu của thanh dọc (11) đầu còn lại có lỗ để chốt vào một nhánh của trụ đỡ hình chữ U (30); và hai móc (50) được cố định vào hai đầu của cặp trụ đỡ hình chữ U (30).
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right