Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Khung mái tôn che xe

Cập nhật Thứ bảy - 30/01/2016 10:54 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Khung mái tôn che xe
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2014-04261
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/01/2016
5. Ngày cấp 25/01/2016
6. Chủ sở hữu chính Đinh Thái Minh (VN)
7. Tác giả Đinh Thái Minh (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập tới khung mái tôn che xe bao gồm hai trục con lăn (1) được gắn chặt vào mép dưới của hai khung mái tôn (di động) hai bên. Bốn khung mái tôn che xe trong đó hai khung được gắn cố định vào hai bên thành xe (khung cố định) hai khung di động di chuyển từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới (khung di động). Khung di động có đầụ trên được gắn chặt với thanh liên kết (8) đầu dưới được gác lên (khung cố định) và di chuyển bởi trục con lăn (1). Pittông (5) được lắp chặt vào thành xe. Các thanh đẩy (3) có đầu trong được nối với cần pittông và đầu ngoài được nối quay được với hai càng dẫn hướng chủ động bên trái (2) và hai càng dẫn hướng chủ động bên phải (9) sao cho khi thanh đẩy (3) chuyển động đi lên sẽ truyền chuyển động làm hai càng dẫn hướng chủ động bên trái (2) và hai càng dẫn hướng chủ động bên phải (9) chuyển động quay lên trên tiến lại gần như song song ép sát vào nhau theo phương thẳng đứng. Càng dẫn hướng chủ động có đầu trong được lắp quay được vào thành xe và đầu ngoài được nối với thanh liên kết (8). Đầu trên của khung mái tôn (di động) (7) được lắp chặt với thanh liên kết (8). Đầu trong của càng dẫn hướng chủ động bên phải (9) được lắp quay được vào thành xe.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right