Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Khung cốt thép cho nhà nhiều tầng và phương pháp lắp đặt khung cốt thép này

Cập nhật Thứ năm - 18/02/2016 16:47 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Khung cốt thép cho nhà nhiều tầng và phương pháp lắp đặt khung cốt thép này
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2012-03753
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/06/2014
5. Ngày cấp 26/06/2014
6. Chủ sở hữu chính Đỗ Đức Thắng (VN)
7. Tác giả Đỗ Đức Thắng (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề cập đến khung cốt thép bao gồm hệ cột thép, giàn thép, thanh dầm sàn và tấm sàn bê tông rỗng. Cột thép dạng hình vuông được hàn bằng hai thanh thép hình chữ L với nhau, hai gân tăng cường làm bằng thép chữ U được hàn vào thân của cột thép, kéo dài theo chiều dọc của cột; các chi tiết liên kết thứ nhất hình chữ U được hàn vào các mặt bên của thân cột thép. Giàn thép hình chữ T được tạo ra bởi các cánh trên và cánh dưới được hàn từ hai thanh thép hình chữ L với nhau, các thanh liên kết dạng thép hình chữ nhật được hàn giữa hai thanh thép chữ L. Tấm sàn bê tông rỗng bao gồm lưới cời thẻp trên, lưới cốt thép đưới được liên kết với nhau bằng các thanh giằng, và khối rỗng hình trụ dài được bố trí ở giữa lưới cốt thép trên và lưới cốt thép dưới, trong đó khối rỗng hình trụ dài có các phần lâm được bố trí chéo nhau trên hai bề mặt bên, cho phép các thanh giằng tỳ vào các phần lâm này để cố định khối trụ rỗng giữa các lưới cốt thép trên và dưới.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right