Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Kết cấu hòa trộn khí - lỏng và hệ thống sản xuất nhũ tương ozonit sử dụng kết cấu hòa trộn này

Cập nhật Thứ năm - 28/01/2016 17:25 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Kết cấu hòa trộn khí - lỏng và hệ thống sản xuất nhũ tương ozonit sử dụng kết cấu hòa trộn này
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2015-00433
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ môi trường (Sáng chế)
4. Ngày công bố 25/12/2015
5. Ngày cấp 25/12/2015
6. Chủ sở hữu chính Lưu Văn Hiển (VN)
7. Tác giả Lưu Văn Hiển (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất kết cấu hòa trộn khí - lỏng (4) bao gồm ống đầu vào (10) và ống đầu ra (20) có lỗ xuyên (203) để lắp ống dẫn khí (30) tại vị trí sao cho khe hẹp (40) được tạo thành nhờ đó khí từ ống dẫn khí (30) được chuyển thành bọt mịn để hòa trộn với chất lỏng. Sáng chế còn đề xuất hệ thống sản xuất nhũ tương ozonit sử dụng kết cấu hòa trộn khí — lỏng đó, trong đó dòng nhũ tương tuần hoàn qua bồn trung gian có khuấy (6) nhờ bơm tuần hoàn (2) được tiếp xúc liên tục ở áp suất cao với khí ozon từ máy ozon (5) qua kết cấu hòa trộn khí lỏng - (4) tạo thành nhũ tương ozonit và được tách bọt nhờ thiết bị ly tâm tách bọt (7)
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right