Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Kẹp nhíp có đèn

Cập nhật Thứ ba - 26/01/2016 11:29 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Kẹp nhíp có đèn
2. Số bằng,ký hiệu: 2-0000777-000
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ khác (Giải pháp hữu ích)
4. Ngày công bố 25/08/2009
5. Ngày cấp 25/08/2009
6. Chủ sở hữu chính Công ty TNHH Đắc Lộc (VN)
7. Tác giả Trần Đắc Khả (VN)
8. Điểm nổi bật
Giải pháp hữu ích đề cập đến kẹp nhíp có đốn chiếu sáng bao gồm kẹp (1) có hai nhánh cong (1a), trên nhánh dưới (1a) có gắn công tắc điều khiển (2), bảng điều khiển (3), đầu phía sau của bảng điều khiển (3) gắn pin (4) và đầu phía trước của bảng điều khiển (3) nằm kề đầu kẹp (1b) có gắn đốn chiếu sáng (5). Nhờ vậy khi dùng tay tác động lên thân kẹp (1) để kẹp đốn sẽ sáng để soi râ vật cần kẹp.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right