Trang chủ Bằng phát minh, sáng chế • Liên hệ     • Giới thiệu     • Tài liệu hướng dẫn

Kè gây bồi chống xói lở bảo vệ bờ

Cập nhật Thứ sáu - 29/01/2016 10:18 In bài viết

1. Tên sáng chế, phát minh, giải pháp:
Kè gây bồi chống xói lở bảo vệ bờ
2. Số bằng,ký hiệu: 1-2015-01193
3. Thuộc lĩnh vực KH&CN Công nghệ vật liệu mới (Sáng chế)
4. Ngày công bố 27/07/2015
5. Ngày cấp 27/07/2015
6. Chủ sở hữu chính Công ty TNHH tư vấn công nghệ kè bờ Minh Tác (doanh nghiệp KHCN)
7. Tác giả Phan Đức Tác (VN), Phan Ngọc Minh (VN)
8. Điểm nổi bật
Sáng chế đề xuất kết cấu kố gây bồi, chắn sóng bảo vệ bờ bao gồm các dầm bê tông cốt thép đúc sẵn (BTCTĐS) được lắp ghép liền kề với nhau để tạo thành mái nghiêng (1), một đầu của các dầm này (đầu phía trên) tựa lên trụ đỡ (2), còn đầu kia (đầu phía dưới) tựa lên dầm đỡ mái (3). Mỗi dầm BTCTĐS này có hình dạng cấu tạo là các viên bê tông theo Bằng độc quyền sáng chế số 11498 (gọi là viên TAC-CI) được đúc liền khối với nhau để tạo thành một dầm có chiều dài bằng chiều rộng theo thiết kế của mái kố. Theo một phưng án thực hiện, các dầm BTCTĐS này được tạo hình theo hai loại: Một loại có hai đầu là hai viên TAC-CI nguyên, còn loại thứ hai có hai đầu là hai nửa viên TAC-CI. Theo một phưng án thực hiện khác, các dầm này được tạo hình theo một loại với một đầu là viên TAC-CI nguyên, còn đầu kia là nửa viên TAC-CI. Các viên ở đầu mút của các dầm được làm với kích thước lớn hơn các viên còn lại, sao cho khi lắp ghép với nhau, giữa các dầm có một khe hở với các lỗ thông (4) để cho bùn cát có thể lọt qua gây bồi cho phía sau kố. Theo một phưng án khác, sáng chế đề xuất một kết cấu kố ngầm được tạo ra bằng cách lắp ghép các khối BTCTĐS có mặt cắt đứng hình tam giác vuông, mỗi khối có cấu tạo gồm một bản nghiêng (5), bản đáy (6) và (các) bản chống (7) được đúc liền khối với nhau. Bản đáy (6) có một mố định vị (8) tại một đầu và một mộng (9) tại đầu kia, sao cho khi các khối BTCTĐS được lắp ghép với nhau, mố định vị (8) của khối này ăn khớp vào mộng (9) của khối kề bên đế các khối này liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành kố ngầm hoặc chân khay cho các kố bảo vệ bờ.
9. Mô tả về sáng chế, phát minh, giải pháp
10. Nội dung có thể chuyển giao
11. Thị trường ứng dụng
12. Hình ảnh minh họa
In bài viết
Các phát minh, sáng chế khác
 
Banner
Banner home right